ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 204
София, 3 юни 2005 г.

Постъпило е заявление вх. номер 561 от 2.06.2005 г. от управителните директори на "Алфа Рисърч" ООД Боряна Иванова Димитрова и Станислав Борисов Стоянов за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 25 юни 2005 г. Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 26.05.2005 г. по ф.д. номер 1162/1997 г. на СГС, копие от решение щ 1 от 14.02.1997 г. по ф.д. номер 1162/1997 г. на СГС и презентация на дружеството с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания.
Централната избирателна комисия намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията по т. 1 на Решение номер 168 от 30.05.2005 г. на ЦИК.На основание чл. 59, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
Разрешава на "Алфа Рисърч" ООД да провежда социологически проучвания в изборния ден 25 юни 2005 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]