ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 203
София, 3 юни 2005 г.

В РИК - Шумен, е постъпила  жалба с вх. номер 12 от 2.06.2005 г., която е подписана от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС - НС, ВМРО - БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2005 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар.
Иска се отмяна на решение номер 34 от 27.05.2005 г. на РИК -
Шумен, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Нови пазар и даване на задължителни указания за включване в съставите на всяка една от тях на представители от коалицията. Прави се и алтернативно искане ЦИК да назначи представители на коалиция Български народен съюз във всяка от секционните избирателни комисии на територията на община Нови пазар.
Жалбата е подадена в срок, поради което е допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:
В изпълнение разпоредбите на чл. 18 от ЗИНП кметът на община Нови пазар е поканил за консултации по определяне съставите на СИК на територията на общината, представители на парламентарно представените политически сили. Той е направил предложение до РИК - Шумен, за назначаване на СИК за община Нови пазар, като в съставите на някои от тях не е включил представители на БЗНС - Народен съюз.
С жалбата до ЦИК е изпратено предложение, съдържащо имената на представители на коалиция Български народен съюз, за СИК на територията на община Нови пазар.
С атакуваното решение на РИК - Шумен, СИК на територията на община Нови пазар са назначени по предложението на кмета.Така постановеното решение е незаконосъобразно, поради което следва да се отмени.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗИНП парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една СИК.
Като не е спазил тази законова разпоредба, РИК - Шумен, е постановил атакуваното решение в нарушение на закона, поради което същото като незаконосъобразно следва да се отмени, а преписката да се върне на РИК - Шумен, с указание за постановяване на ново решение по съставите на СИК в община Нови пазар, като в частта, в която липсват представители на коалиция Български народен съюз, бъде включен неин член, като се спазят условията на пропорционалност.
При определяне на представителите във всяка от  СИК за община Нови пазар РИК - Шумен, следва да се съобрази с направеното поименно предложение на коалиция Български народен съюз. Назначаването в 7-членни СИК следва да се извърши на принципа, изразен в т. 6 от Решение номер 85 от 12.05.2005 г. на ЦИК - представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК.
Назначаването в 9-членни СИК освен с горния принцип следва да се съобрази и с процентното представителство на парламентарно представените партии и коалиции и постигнатите в хода на консултациите договорености.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение номер 34 от 27.05.2005 г. на РИК - Шумен, за назначаване на секционни избирателни комисии в община Нови пазар, в които липсва представител на ССД, БЗНС - НС, ВМРО - БНД - коалиция Български народен съюз.
ВРЪЩА преписка изх. номер 103 от 2.06.2005 г. на РИК - Шумен (вх. номер 585 от 3.06.2005 г. на ЦИК), за ново разглеждане в отменената част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]