ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е № 202
София, 3 юни 2005 г.

Установено бе, че на 10.05.2005 г. и на 20.05.2005 г. са проведени консултации с представители на политически партии и коалиции. След срещите е направено предложение, възприето и от РИК 17 - Пловдив, като са утвърдени състави на СИК, в част от които е допуснато участие на представители на БЗНС - Народен съюз, а в другата част - на представители на ПП "Новото време".
С оглед гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 1 и чл. 23, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ДОПЪЛВА решение номер 197 от 2.06.2005 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК в община Асеновград.
УКАЗВА на РИК 17 - Пловдив, да назначи секционните избирателни комисии в община Асеновград, като се съобрази с изискванията на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП и  принципа, отразен в т. 6 от Решение номер 85 от 12.05.2005 г. на Централната избирателна комисия, а именно в 7-членните СИК да бъде назначен по един представител на всяка една парламентарно представена политическа партия или коалиция съобразно направеното предложение от същата.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ №199/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 43 от 27.05.2005 г. на Районна избирателна комисия при 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в общин
ЦИК - РЕШЕНИЕ №200/2.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков – председател на ПП “Новото време” срещу решение № 51 от 27.05.2005 г. на РИК при 17. многомандатен избирателен район Пловдив-област, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии в община “Родопи”
ЦИК - РЕШЕНИЕ №201/3.06.2005  одобряване на сценарий на аудио- и аудио-визуален клип номер 3
ЦИК - РЕШЕНИЕ №202/3.06.2005  допълване на решение номер 197 от 2.06.2005 г. на Централната избирателна комисия
ЦИК - РЕШЕНИЕ №203/3.06.2005  жалба от Андрей Соколов - представляващ ССД, БЗНС-НС, ВМРО-БНД - коалиция Български народен съюз, срещу решение номер 34 от 27.05.2004 г. на РИК - Шумен, за назначаване съставите на СИК в община Нови пазар
ЦИК - РЕШЕНИЕ №204/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Алфа Рисърч" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №205/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от НЦИОМ
ЦИК - РЕШЕНИЕ №206/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №207/3.06.2005  разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МБМД - КОНСУЛТИНГ" ЕООД
ЦИК - РЕШЕНИЕ №208/3.06.2005  жалба от Емил Илиев Кошлуков - председател на ПП "Новото Bpeмe", срещу решение № 33 от 26.05.2005 Г. на РИК - Пловдив № 16, за назначаване съставите на СИК в община Пловдив
Решения: 199 ÷ 208 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [>]   [>>]