ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005

РЕШЕНИЕ 93
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на предизборна коалиция -
Коалиция "Напред България", за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от предизборна коалиция - Коалиция "Напред България", подписано от представляващите коалицията: Йорданка Миланов (зам.-председател на политическа партия Движение "Напред България") и Емил Темелков (главен секретар на политическа партия "НЗП "Никола Петков"). Заявлението е с вх. номер 33 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК.

Към заявлението са приложени:
1. Решение от 9.05.2005 г. за създаване на коалицията, подписано от зам.-председателя на Движение "Напред България" и от главния секретар на "НЗП "Никола Петков".

2. Сочи се че, "НЗП "Никола Петков" е регистрирана за участие в изборите за 40-о Народно събрание с решение номер 38 от 8.05.2005 г., а Движение "Напред България" е с пореден номер 16 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК, по които са приложени документите на партиите и депозитите, както и подписките.
На заявителите е указано, че заявлението им е нередовно от гледна точка на разпоредбите на чл. 50, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗИНП, за което са се подписали в графа "Забележки" на пореден номер 33 от регистъра на ЦИК на дата 9.05.2005 г.
След изтичане на 3-дневния срок не е представена подписка в подкрепа на регистрацията на коалицията съгласно чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП.
Не е внесен изборен безлихвен депозит по сметка на БНБ за коалицията за участие в изборите за народни представители на 25.06.2005 г. съгласно чл. 50, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 49а от ЗИНП.
Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50, ал. 8 и във връзка с чл. 50, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА на предизборна коалиция - Коалиция "Напред България".
Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 91/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Роден край" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 92/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска демократическа партия (БДП) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №93/12.05.2005  отказ за регистрация на предизборна коалиция -
ЦИК - РЕШЕНИЕ №94/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Българска комунистическа партия за участие (БКП) за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №95/12.05.2005  регистрация на политическа партия Движение "Напред България" заучастие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 96/12.05.2005  регистрация на политическа партия с наименование"ПАРТИЯ ЗА ВЪЗХОД И РАВЕНСТВО" - ПВРза участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №97/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Национална републиканска партия за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №98/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия Демократична гражданска инициатива за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 99/12.05.2005  регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №100/13.05.2005  предизборната кампания по радио- ителевизионните оператори
Решения: 91 ÷ 100 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]