ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005

ЦИК - РЕШЕНИЕ 87
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Поредността на изписване на наименованията на партиите и коалициите в бюлетината се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 74, ал. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Централната избирателна комисия определя следната процедура за теглене на жребий за определяне поредността на номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване в изборите за 40-о Народно събрание:
1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК, без плик с името на председателя й.

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, така както е заявено, че се изписва върху бюлетината.

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

4. Председателят на ЦИК изтегля два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИК, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов плик от същата кутия.

5. Първият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК.

6. Вторият определен чрез жребий член на ЦИК изтегля от третата кутия плик, съдържащ поредния номер в бюлетината за партията или коалицията, определен по т. 5.

7. Процедурата се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.
Така определените поредни номера в бюлетината за съответните партии и/или коалиции са еднакви за цялата страна и за чужбина и се отпечатват на бюлетината и на протоколите на СИК и РИК.
Тегленето на жребия се извършва публично в присъствието на представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за 40-о Народно събрание, представители на средствата за масово осведомяване и др.
Тегленето на жребия ще се извърши в сградата на Народното събрание, пл. Княз Ал. Батенберг 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИК, което се оповестява по реда на ЗИНП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]