ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005

РЕШЕНИЕ НОМЕР 84
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание

На основание чл. 15, чл. 15а и чл. 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
На лицата, включени в състава на избирателните комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

1. Районни избирателни комисии
Председател - 640 лв.
Заместник-председател - 590 лв.
Секретар - 590 лв.
Член - 540 лв.
При необходимост РИК назначава до двама специалисти с възнаграждение до 350 лв. за всеки един.

2. Секционни избирателни комисии
Председател - 26 лв.
Заместник-председател - 24 лв.
Секретар - 24 лв.
Член - 22 лв.
Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]