ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 75

РЕШЕНИЕ НОМЕР 75
София, 10 май 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Разград номер 18, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:

1. Председател: Нергин Хюсеинов Хамдиев
2. Зам.-председатели: Иван Димитров Иванов
3. Надежда Василева Иванова
4. Секретар: Катинка Петкова Матеева
5. Членове: Здравка Димитрова Стоянова
6. Стоян Дончев Стоянов
7. Мариела Господинова Райкова
8. Йордан Крумов Стоилов
9. Сюзан Хюсеин Узунова
10. Айдън Хюсеин Арабанджъ
11. Фатме Селим Али
12. Милен Станчев Малчев
13. Пламен Стоянов Петров
14. Цветан Йосифов Иванов
15. Димо Борисов Димитров

1. Резерви: Решат Ахмедов Хасанов
2. Събина Недкова Атанасова
3. Венцеслав Стефанов Димитров
4. Решит Ибрахим Чете
5. Нусрет Исмет Салим
6. Юлиян Данаилов Георгиев
7. Савина Миткова Ангелова
8. Гинка Илиева Цветкова
9. Рада Тодорова Нейчева
10. Цветанка Петкова Николова
11. Милка Илиева Обретенчева
12. Любка Пъшева Панайотова

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 71  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 24, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 72  регистрация на коалиция с наименование Национална коалиция "Да живей България!" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 73  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 25, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 74  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 23, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 75  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Разград номер 18, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 76  регистрация на коалиция с наименование КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 77  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Плевен номер 15, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 78  възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и публикуване резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 79  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 80  регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 71 ÷ 80 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]