ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20

РЕШЕНИЕ НОМЕР 20
София, 29 април 2005 г
.

ОТНОСНО: реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден

На основание чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Резултати от социологически проучвания, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след 20 ч. на 25 юни 2005 г.

2. Интервю с гласували избиратели се извършва извън сградите, в които се помещават избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

3. Разрешения за провеждане на социологически проучвания се издават от Централната избирателна комисия най-късно до 9 юни 2005 г.

4. До 14 юни 2005 г. вкл. агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, представят в ЦИК списък на секциите, пред които ще се извършва анкетиране, и инструкцията, по която ще работят анкетьорите.

5. До 19 юни 2005 г. вкл. агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, представят в РИК списък на анкетьорите по секции, в които ще се извършва проучването на територията на РИК.

6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак с лична снимка, на който са изписани името на агенцията, за която работят, и името на анкетьора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]