ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18

РЕШЕНИЕ НОМЕР 18
София, 28 април 2005 г.

ОТНОСНО: регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК

На основание чл. 46, ал. 3 от Закона за избиране на народни
представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Регистрирането на кандидатски листи на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. се извършва след
регистриране в РИК на инициативния комитет.

2. Регистрирането на инициативния комитет от РИК става след представяне на заявление в свободен текст, съдържащо трите имена и ЕГН на трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район, за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г., подписано от заявителите. Към заявлението се прилага банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер 5000 лв. по сметка БНБ съгласно чл. 49а, ал. 2, т. 3 от ЗИНП.

3. Районната избирателна комисия с решение регистрира инициативния комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. и
издава удостоверение (Приложение номер 11 от изборните книжа).

4. За извършените регистрации на инициативните комитети за издигане на независими кандидати за народни представители за участие в изборите на 25 юни 2005 г. РИК води отделен регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]